Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Materská škola‚ Dneperská 8‚ 040 12  Košice

Verejné obstarávanie

súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2012 - tu
súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2013 - tu

 

PROFIL VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA  MATERSKÁ  ŠKOLA  DNEPERSKÁ  8,  040  12  KOŠICE

Materská škola,Dneperská 8,040 12 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zákon o verejnom obstarávaní " ).

 

Verejné obstarávanie od 01.07.2013

https://obstaravania.egov.sk/egov/obstaravatel/materska-skola-dneperska-8-kosice - tu

 

P. č. Predmet zákazky CPV kód Lehota dodania Lehota na PP Termín zadávania zákazky Prílohy Termín zadania zákazky Pracovisko/
miesto dodania

 

1. Nábytok a učebné pomôcky pre MŠ

39161000-8

39162200-7

do 14 dní od doručenia objednávky do 10.12.2013 do 14:00 hod. 05. 12. 2013

Oznámenie

o zadávaní zákazky

na dodanie tovaru

Prílohy na vyžiadanie na:

msdneperska@atknet.sk

10.12.2013 MŠ Dneperská 8, Košice  
2.                
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  

 

TOPlist