Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Materská škola‚ Dneperská 8‚ 040 12  Košice

Dokumenty

Podmienky prijímania detí do MŠ - tu

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - tu

Hodnotiaca správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 - tu

Členovia Rady školy - tu

Tlačivo Žiadosť o prerušenie dochádzky - tu

 

 


 

 

TOPlist